Thuyết Minh-Phụ Đề-Lồng Tiếng

 

Phim được chọn

Bạn đã chọn 0 phim

Xem chi tiết

 

Amazing Detective Di Ren Jie (2011) - Thần Thám Địch Nhân Kiệt


Xem Ảnh lớn
Dung lượng: 43.40 GB
Chất lượng: 720p
Số tập: 44
Năm sản xuất: 2011
Quốc gia|Phụ đề: Hồng Kông/Tiếng Việt

Công Nguyên năm 680, Đường Cao Tông Lý Trị ngự giá đến Thái Sơn tế trời. Thái tử Lý Hiền được lệnh đến Thái An ở Sơn Đông sắp xếp trước công việc tế trời. Ở đó, Lý Hiền bị người ta âm mưu hãm hại. Thái tử Lý Hiền bị phế, trọng thần đương triều Quách Tương Thành, Trương Giản Chi và hàng chục người liên quan cũng bị liên lụy. Trong lúc nguy nan, Trương Giản Chi bí mật viết thư cho bạn thân Địch Nhân Kiệt đang nghỉ phép ở quê nhà..

Bạn đã chọn: 0 GB | 0 phim