Thuyết Minh-Phụ Đề-Lồng Tiếng

 

Phim được chọn

Bạn đã chọn 0 phim

Xem chi tiết

 

The Gods Must Be Crazy (1980) - Thượng Đế Cũng Phải Cười


Xem Ảnh lớn
Dung lượng: 1.40 GB
Chất lượng: DVD
Số tập: 169
Năm sản xuất: 1980
Quốc gia|Phụ đề: Mỹ/Tiếng Việt

A comic allegory about a traveling Bushman who encounters modern civilization and its stranger aspects, including a clumsy scientist and a band of revolutionaries.

Bạn đã chọn: 0 GB | 0 phim