Thuyết Minh-Phụ Đề-Lồng Tiếng

 

Phim được chọn

Bạn đã chọn 0 phim

Xem chi tiết

 

The Last Warrior (2000) - Bến Cuối 174


Xem Ảnh lớn
Dung lượng: 4.37 GB
Chất lượng: 720p
Số tập: 1
Năm sản xuất: 2000
Quốc gia|Phụ đề: Mỹ/Tiếng Việt

After a massive earthquake destroys Los Angeles, a new order is formed. But disagreement among the ranks leads to more war and disruption, and The Last Patrol must bring order if there's to be any hope for the future.

Bạn đã chọn: 0 GB | 0 phim