Thuyết Minh-Phụ Đề-Lồng Tiếng

 

Phim được chọn

Bạn đã chọn 0 phim

Xem chi tiết

 

The Mortician (2011) - NGười Trông Coi Xác Chết


Xem Ảnh lớn
Dung lượng: 4.36 GB
Chất lượng: 720p
Số tập: 1
Năm sản xuất: 2011
Quốc gia|Phụ đề: Mỹ/Tiếng Việt

When a mortician confronts a boy hiding out in his morgue past emotions are triggered and he is determined to help the boy flee from danger killing anyone who stands in the way.

Bạn đã chọn: 0 GB | 0 phim