Thuyết Minh-Phụ Đề-Lồng Tiếng

 

Phim được chọn

Bạn đã chọn 0 phim

Xem chi tiết

 

To Kill A King (2003)


Xem Ảnh lớn
Dung lượng: 4.36 GB
Chất lượng: 720p
Số tập: 1
Năm sản xuất: 2003
Quốc gia|Phụ đề: Mỹ/Tiếng Việt

Phim kể lại mối quan hệ giữa Fairfax và Oliver Cromwell, khi họ cố gắng để đối phó với những hậu quả của vua Charles I.

Bạn đã chọn: 0 GB | 0 phim